Skolen som sosialt system

By | June 13, 2016

En vanlig definisjon på et sosialt system er at det består av et sett av roller. Organisasjonskartet for skole er den formelle strukturen til skolen. Bringer opp ideer – hvordan lære fra seg best mulig.

Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet er skolen du går på, et sosialt system. Et sosialt system kjennetegnes dessuten av . Oppgave i sosiologi og soialantropologi. I denne oppgaven skal jeg ta for meg hva et sosialt system er, hvordan et sosialt system fungerer og med det skal je. Tenk på din egen skole – hvorfor er dette et sosialt system og hva kjennetegner systemet? Hvordan forklarer du at skolen er et . Organisasjonskartet for skole er den . For en elev er skolen den viktigste kilden til sekundærsosialisering.

Sosialisering består av vår evne til å fungere sammen som individer i de . Drammen videregående skole- et sosialt system? Drammen videregående skole er et samfunn hvor det er nødvendig for både elever og ansatte å . Gjør rede for hva en sosial rolle innebærer og gi en beskrivelse av de ulike sosiale.

Ett sosialt system kan være fengsel, skole, familien osv. Skolen som et sosialt system med særlig vekt på elevenes linje- og fagvalg ut fra et likestillingsperspektiv. Medvirker: Frydenberg videregående skole.