Sekundærbolig

By | December 23, 2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 20gjør det dyrere å eie sekundærbolig i Norge. Som sekundærbolig ved formuesfastsettingen regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig . Den nye boliglånsforskriften vil skape et rush av nye folk som vil ha nye prisvurderinger, og folk som vil kjøpe sekundærboliger før nyttår, mener . Regjeringen vil nær tredoble egenkapitalkravet for kjøp av sekundærbolig i Oslo.

Skille mellom primærbolig og sekundærbolig. Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som .

Nå innfører altså finansminister Siv Jensen (Frp) et nytt krav om at kjøpere av sekundærboliger i Oslo må stille med prosent egenkapital, mot . Matre og Anders Storeng kritiserer regjeringens forslag om å redusere verdsettingen av gjeld tilordnet sekundærbolig i formuesskatten . Det ble litt høyere skatt på sekundærbolig i budsjettforliket. Men fortsatt får alle boligeiere lavere rentefradrag neste år. Gjeldsfradragene for dem som har kjøpt en sekundærbolig, blir redusert neste år, varsler regjeringen i statsbudsjettet.

Viktige punkter fra forslag til statsbudsjett 2017. Det handler om sekundærbolig, aksjesparekonto, formueskatt og redusert skatt på inntekt. Det skal gjøres ved å redusere retten til å trekke fra gjeld med pant i sekundærbolig med prosent. Slik at færre investerer i boligen uten å bo .

Regjeringen foreslår at den delen av skattyters gjeld som forholdsmessig kan tilordnes sekundærbolig og næringseiendom skal reduseres med . Forslaget går på å redusere den delen av skatteyterens gjeld som kan tilordnes sekundærbolig og næringseiendom med prosent. Regjeringen innfører strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo. Men også resten av landet får innstramminger. Skjerper skatten for utleieboliger. Eneste konkrete innstramning som foreslås i dagens statsbudsjett kommer for dem som har formue i såkalte sekundærboliger, sier Sandmæl.

Navn, Ligningsverdi av sekundærbolig. Definisjon, Ligningsverdi av sekundærbolig ved utgangen av året. Boligeiendom hvor eier ikke er registrert bosatt) . Har lest at dersom man kjøper sekundærbolig må man nå i 20ha egenkapital.

Vil dette også gjelde ettersom at det er min samboers første boligkjøp . En person kan bare ha én primærbolig, og dette er, som hovedregel, den boligen der man har sitt hjem ved årets utgang.