Sammenligning av tekster

By | April 13, 2016

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst . Spontanvideo produsert under retting av elevtekster: Hvordan strukturere en oppgave der en skal. Les tekstene, og gjør deg opp noen tanker om dem.

Skaper spenning i teksten, tydeliggjør, forsterker innholdet. Det som sammenlignes settes i forbindelse med hverandre, . Jeg har fått en oppgave på skolen. Vi skal lage en presentasjon der vi . Norsk eksamen, sammenligne to tekster.

Her er det naturligvis viktig at du sammenligner tekstene i tekstvedlegget, . Tolk og sammenlign” er et uttrykk du ofte møter i norskfaget. Men hva skal du egentlig gjøre når du blir bedt om å tolke og sammenligne tekster? I denne oppgava skal du arbeide med diktet Hvilket rom har bare plass til én?

Ofte ber oppgavene om en sammenligning av to tekster. Det er umulig å skrive et godt svar hvis du ikke skjønner .

Du skal ha lest og jobbet med tekst på forhånd. I arbeidet med tekst bruker du punktene nedenfor: 1. Eksamen i norsk bygger på hovedområdene Skriftlige tekster, Sammensatte. Når man skal sammenligne disse to tekstene fra 19og 19ser man at . Eksempeloppgave: Kortsvar om Gunnlaug Ormstunge og Aldo Monrad (sammenligning).

Studium av noen litterære tekster sammen med supplerende stoff fra oppslagsverk,. Sammenligning mellom tekster, enten fra samme tid og miljø eller fra . En sammenlikning av Karen og Karens jul. Det er fordi jeg synes det er to spennende tekster som er like, men samtidig fra to forskjellige . Plagieringskontrollen fungerer best ved sammenligning av tekstbaserte.

Juridiske dokumenter , bøker og rapporter ofte har flere forfattere og kritikere. Du kan bruke Microsoft Word 20eller 20for å sammenligne tekst ved hjelp av . Etter forslag til årsplanen for Vg skal elevene nå i gang med å sammenligne tekster fra ulike tider. Dette opplegget er ment som et forslag til hvordan man kan . Metafor En metafor er en sammenligning uten sammenligningsord. Vi kan se, at du ikke er logget ind. d herunder eller prøv Religionsfaget gratis.

Innledning: Ta med hvordan du vil løse oppgaven. Hvordan du vil tolke tekstene hver for seg og derretter sammenlikne dem eller omvendt.