Sammenligne tekster

By | September 26, 2011

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne oppskriften. Disse tipsene er i stor grad hentet fra Gyldendals Kontekst . Les tekstene, og gjør deg opp noen tanker om dem.

Du skal ha lest og jobbet med tekst på forhånd. I arbeidet med tekst bruker du punktene nedenfor: 1. Tolk og sammenlign” er et uttrykk du ofte møter i norskfaget. Men hva skal du egentlig gjøre når du blir bedt om å tolke og sammenligne tekster? Spontanvideo produsert under retting av elevtekster: Hvordan strukturere en oppgave der en skal.

Skaper spenning i teksten, tydeliggjør, forsterker innholdet. Det som sammenlignes settes i forbindelse med hverandre, . Norsk eksamen, sammenligne to tekster. Skole og leksehjelp: Jeg er så heldig og har kommet opp i norsk muntlig eksamen. Sammenligne to tekster – eksameninnlegg8. Sammenligning av teksterinnlegg1.

Hvordan tolke en tekst på norskeksamen? Hvordan lykkes med skriftlig eksamen i norsk på Vg3?

Skriving: Du må ha strategier for å planlegge og skrive tekster med god struktur og. Ofte ber oppgavene om en sammenligning av to tekster. Eksamen i norsk bygger på hovedområdene Skriftlige tekster, Sammensatte.

Når man skal sammenligne disse to tekstene fra 19og 19ser man at . Eksempeloppgave: Kortsvar om Gunnlaug Ormstunge og Aldo Monrad (sammenligning).