Retorisk analyse av tale

Har avsenderen en posisjon før han eller hun begynner å tale, for . Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos,. I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos, logos og patos.

Fordypingsoppgaven kan være en retorisk analyse av en tekst. Kongen eller statsministerens nyttårstale egner seg godt i en slik oppgave. Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene av Hadia Tajik). Retorisk analyse av Hverdagsforbildene tale av Hadia Tajik .

De viktigste innslagene var likevel to taler som på hver sin måte fanget både stemningen og holdningen i. Opgave: Gjør en retorisk analyse av en historisk norsk tale. I denne oppgaven analyseres de tre første talene som Jens Stoltenberg holdt etter. Det faglige temaet for oppgaven er retorikk som . Rette ord i rette tid: En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs tale under Høymesse for sorg og håp i Oslo domkirke 24. Skjema for retorisk analyse av tekster.

Introdusere forfatter, utgiversted og utgiver år. Vi kommer både inn på analysen av talens innhold: elementene i en retorisk analyse; appellformene og hvordan de brukes i taler .