Postmodernisme litteratur

By | March 11, 2013

I litteraturen må begrepet postmodernisme forstås i forhold til den litterære modernismen, og sees enten i forlengelsen av denne retningen eller . Modernisme, tradisjon og postmodernisme. Postmoderne litteratur utforsker nettopp det at alt er lov.

Gå til Litteratur – Bjarne Riiser Gundersen Da postmodernismen kom til Norge : en beretning om den store intellektuelle vekkelsen som har hjemsøkt vårt . Fagstoff: Ei fagstoffside om postmodernisme – postmodernisme satt. Postmodernistisk litteratur er et begrep som omfavner litteraturen fra 1980-tallet og til i dag. Postmodernisme generelt handler om det nye, de nye mediene, .

Postmoderne litteratur er antiautoritær, lekende, uberegnelig og paradoksal. Det som skiller postmodernismen fra modernismen, er at det modernistiske litteraturen var opptatt av det subjektive, og på mange måter ble sterkt inspirert av . Postmodernismen byr på flere av de mest populære norske forfatterne gjennom tidene. Norsk postmodernistisk litteratur er også den litteraturen i historien som i . Jeg har lest side opp og side ned om postmodernisme, men jeg får ikke noe klart grep om hva det egentlig er.