Posten adresseendring

Når du har meldt adresseendring, får du posten ettersendt gratis i to måneder. Vil du ha posten ettersendt lenger, kan du bestille og betale for . Skal du melde adresseendring, bestille oppbevaring eller bestill midlertidig oppbevaring?

Les om våre adressetjenester og finn riktig tjeneste for deg. BufretMeld adresseendring på posten. Få ettersendt posten gratis i to måneder. Adresseendring til Folkeregisteret er dessverre ikke tilstrekkelig for å sørge for at posten din kommer fram til riktig adresse.

Banker og offentlige etater som NAV, . Det er ikke bare Folkeregisteret og Posten man skal melde flytting til. Det er flere som må få beskjed om din nye adresse når du flytter, husk å melde flytting til . Blir det sendt flyttemelding til Folkeregisteret når du melder adresseendring på. Flytteportalen når jeg har benyttet meg av Posten til . Bestille adresseendring og oppbevaring av postVarig adresseendring. Hvordan melder jeg adresseendring? Det faller de fleste naturlig å melde adresseendring til Posten.

Det vil ikke automatisk føre til at . Husk å merke postkassen din med navn og du må selv melde adresseendring til Posten. Ved å sjekke Din kontaktinformasjon i Altinn, kan du se hvilken . Det er viktig at du som oppholder deg i Norge gir beskjed til Skatteetaten om hvilken adresse du vil motta posten din på. Skal du bo sammenhengende i Norge i .