Middelalderen i norge

Diverse om middelalderen – Middelaldersk ordliste. Tidlig middelalder i Norge regnes som perioden 10til 1130. Denne tiden var preget av intern fred og sterk økonomisk vekst.

Mye på grunn av en styrket kirke . Norges historie › Norges historie fra 13til 1660BufretLignende6. Landbruket i Norge i middelalderen var dels et dyrkingsbruk, dels et høstingsbruk på udyrket mark, der husdyrene beitet i sommerhalvåret og . Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den perioden i Europas historie som.

Om høymiddelalderen i Norge på Norgeshistorie. Kapittel 4: Vikingtid og middelalder i Norge. Rekonstruksjon av handelsplassen Skiringssal av kunstneren Harald Nygård i 2006. Navnet kommer av det norrøne ordet bagall, som betyr bispestav. Arkitekturen Byggeskikk – Vikingtid Byggeskikk – Middelalderen.

Middelalderen i Europa var preget av kirkens dominerende rolle. Folk var lovpålagt å tilhøre en gård i middelalderen. De fleste menneskene i Norge bodde på enkeltgårder – ikke i landsbyer eller på gods, slik . Middelalderen har etterlatt seg mange spor.

Holding it Straight: Sexual Orientation in the Middle Ages (Oct 2013) – Duration: 39:38.