Middelalderen i europa sammendrag

By | October 7, 2016

Perioden mellom 5og 15kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere tid. Fram til 1000-tallet ble størstedelen av det vestlige Europa . OVERSIKT OVER EUROPA OG VERDEN FRA 5TIL 1600-TALLET.

Perioden mellom 5og 15kalles middelalderen, . Fagstoff: Middelalderen i Europa og i Norge har flere fellestrekk. Kirkens omfattende kontroll over eiendommer og over folks tro påvirket . Film der en lærer oppsummerer kapitlet Europa i middelalderen og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med.

Passer både som før-, underveis- og . Notater til kapittelet Europa i Middelalderen. Sjanger: Sammendrag av pensum, Lastet opp: 16. SpråkforBokmål, Forfatter: Hannah Weinstock.

Kapittel 8: Middelalderen i Europa. Middelalderen handler i høy grad om kristningen av Europa. På 300-tallet tok den romerske keiser Konstantin to viktige avgjørelser som fikk stor betydning. Sammendrag av kapittel 3: Middelalderen i Cappelens historiebok for Vg2.

Sammendraget er grundig skrevet og gir en oversikt.

Sammendrag av kapittel Tidlig middelalder i europa i Tidslinjer 1. Teksten er delt inn i mellomoverskrifter som blant annet: germanske folkevandringer,. Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid.