Melkekyr

By | January 27, 2016

Dyrevelferd og husdyrhold hos melkekyr (nrf – norsk kurase) i Norge har utfordringer. Dyrevelferd er utmerket om sommeren, men kun av melkekuer lever i . Dyrevelferd og husdyrhold hos kuer og okser, melkekyr og ammekyr er heldigvis bedre enn dyrevelferd for alle de andre husdyr i Norge?

Dyrevelferd hos melkekuer er bedre i økologisk husdyrhold. I løsdrift ( av alle kubesetninger i Norge) er . Oksekjøtt kommer både fra tidligere melkekyr og fra okser av kjøttraser. Dyrevelferd varierer, men dyrevelferd til begge har sine problemer og utfordringer.

For hver liter melk som produseres, må ei melkeku drikke minst tre liter vann. Vanninntaket er helt vesentlig for at melkeproduksjonen skal være god. De siste årene har det vært et økende fokus på dyrevelferd i de fleste europeiske lan både politisk og blant folk flest. I Norge er det lovfestet at voksne melkekyr . Her er det rasen Norsk Rødt Fe som dominerer, fordi den egner seg svært bra til melkeproduksjon og gir også . Noen av kalvene blir drettet opp til nye melkekyr. Oksekalvene og resten av kvigene blir slaktet når de oppnår ønsket vekt og alder.

Statistikken tar utgangspunkt i de endelige tallene fra søknad om produksjonstilskudd i jordbruket i januar 20og januar 2006. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye som kalven klarer å drikke i sin første uke.

Gården huser ca økologiske melkekyr og rundt 1kalver og ungdyr. Storfefjøset på Bygdø Kongsgård er innredet som løsdriftsfjøs. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen.

Enkelte gruppeledere og seniorforskere behandler sine midlertidig ansatte stipendiater og forskere som melkekyr, i den forstand at de tvinger . En glødende interesse for fôring og avl har gitt melkebonde Lasse-Asbjørn Tvedt i Vindafjord landets mest . Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr. For første gang er det funnet antibiotikaresistente bakterier i speneprøver fra storfe i Norge. Den årlige produksjonen er i dag på omtrent samme nivå som på slutten av 1950-tallet, i underkant av milliarder liter.

Det er rundt 20melkekyr i norske . For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet.