Meg selv wergeland

By | May 17, 2011

Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig? Mig Selv (1841) er et av Henrik Wergelands mest kjente dikt. Diktet er et svar på påstanden i Morgenbladet om at dikteren var i slett lune, i dårlig humør.

Jeg, som kun behøver et glimt av solen. Som avdekket innledningsvis, er ”Mig selv” en slags forsvarstale – et lyrisk selvportrett – fra Wergeland mot Morgenbladet og dets ”kritiske . Kjenner du bakgrunnen for at Wergeland skrev dette diktet? Les mer om det på Wergelandsåret 2008s nettsted.

Diktet Mig Selv skrevet av Henrik Wergeland i 18er et selvportrett av dikteren. Før han skrev diktet hadde han fått mye kritikk i aviser og . Diktet “Meg selv” av Henrik Wergeland vart skriven som eit svar på ein negativ kommentar om Wergeland i Morgenbladet. Jeg, som kun behøver et glimt av solen forat briste i høy latter av . Morgenbladet refuserte diktet ‘Mig Selv’, tar nå avisen selvkritikk og trykker diktet.

Diktet Meg Selv av Henrik Wergeland er skrevet på en ganske ”utflytende” måte, derfor er det ikke alltid like lett å se hva tematikken i diktet er.