Mattilsynet no

By | December 17, 2015

Den årlege fristen for rapporteringa er fastsett av Mattilsynet til 15. Tjenesten er del av Mattilsynets skjematjenester. Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) er den norske tilsynsmyndighet for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

Ta en titt på svarene Mattilsynet har gitt på spørsmål andre har stilt.

Jeg har ansvaret for å følge med på Mattilynet for avisa jeg jobber i. Jeg opplever tilsynet som relativt enkle å forholde meg til, men . Mattilsynet gjennomførte tilsyn fra mars til oktober 201 tilsammen 2avtalte tilsyn i 1barnehager og i SFO for å undersøke rutiner ved . Emne: Søknad frå Ilsvåg Holding AS, klarering av stamfisktillatelse i Sogn og Fjordane. Kvalifikasjonsgrunnlag for oppgradering av mattilsynet. Kvalifikasjonsgrunnlag for anskaffelse av bistand til oppgradering av . Til: Postmottak Miljødirektoratet.

I Norge er det bare lov å kastrere hunder når det er nødvendig ut fra hensynet til den enkelte hundens helse eller velferd. Endringshistorien til enhet: Mattilsynet – hovedkontoret. Kort navn: Mattilsynet – hovedkontoret. Mattilsynet konkluderte med at det ikke synes å være vitenskapelig grunnlag for å opprettholde en.

Mattilsynet går tilbake på anklage mot Isqueen AS. Mattilsynet har no lukka sine avvik i prosessen der verksemda Isqueen AS i Lofoten blei truga med . Mattilsynet, med hovudkontor i Oslo, er ein felles etat under Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og .