Landskap

I landskapet inngår også levende elementer som vegetasjonsdekket og . Eit landskap er eit avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap. Typisk er ordet nytta i samanhengar som kulturlandskap, .

Landskapet i Vesterålen er vakkert. Herjedalen er et landskap i Sverige. Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge.

Fra hele verden kommer det folk for å oppleve naturen, stillheten og roen.

Naturlandskap i Lofoten, Munkebu i Moskenes. Kulturlandskap rundt Oseberghaugen nær Tønsberg. Referansesystemet for landskap deler Norge inn i landskapsregioner basert på fellestrekk i landskapet. Hver region har sin særegne landskapskarakter som . Skog og landskaps Landskap i ruter er bygget opp av x km ruter hvor det til hver rute er knyttet en rekke dataverdier. Konvensjonen tar sikte på å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap.

Norge er dermed forpliktet til å vurdere lovverket, forbedre kunnskapsnivået, . Miljødirektoratet har et ansvar for å følge opp de mål som er satt for forvaltning av landskap i naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og i . Landskapsarkitektene i LINK Landskap er et selvstendig landskapsarkitektkontor innenfor selskapet LINK Arkitektur AS.

Velkommen til Landskap i endring (20- 2007) – avsluttet. Landskap i endring – Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser, ble igangsatt i 2000. Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. De påvirker oss og betyr noe for oss alle.

Statens vegvesen har utarbeidet en strategi for å sikre god . HAGEN landskap AS tilbyr kompetanse innen planlegging og prosjektering av grønne uterom for det offentlige og private marked. Vi vil ivareta landskap og naturressurser, finne den riktige balansen mellom bruk og vern, og utforme omgivelser og bymiljøer i et bærekraftig og . Ta stilling til påstander om landskap i Norge. Hva skjer med landskapet vårt, og hva skjer med oss? Det norske landskapet er i endring, på grunn av klimaendringer, menneskets inngripen og menneskets .