Hva er landskap

By | January 31, 2017

I landskapet inngår også levende elementer som vegetasjonsdekket og . Førsteinntrykket er avstandens blikk på en utstilling som erkjølig, raffinert, kultivert. Og går en så tettpå de bildene den skotske kunstneren .

Referansesystemet er et nyttig redskap for å oppnå en best mulig og helhetlig forvaltning av landskapet, bl. Naturlandskap – viddelandskap, aplint landskap og. Naturen selv er med på å forandre landskapet. Naturlandskap, landskap som ikke er påvirket og endret gjennom inngrep fra menneskenes side i vesentlig gra slik at de naturlige økologiske . Kulturlandskap, landskap som helt eller delvis er blitt omformet fra den opprinnelige naturtilstand på grunn av menneskers virksomhet.

European Commission, Joint Research Centre, 2003. Er det noen som kan gi meg et godt svar på hva et ungt landskap er? Gjerne et svar som er utfyllende nok til en 5’er eller 6’er på en . Flere kjenner lite til det nye arbeidet med SOSI landskap og tror at SOSI kun er et norsk properitært format og er derfor skeptisk til at vi nå går for . Det kan være vi ser fjell, vann, enger, trær, kanskje noen hus og mennesker også?

Kulturlandskap er landskap påvirket av mennesker. Kulturlandskapet er resultatet av samspillet mellom menneske og natur. I dette temaet skal vi se på hva .

Vi har vel alle et bilde av ‹‹vår barndoms landskap››. Hva ønsker vi skal skje – hva vil vi unngå? Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv.

De påvirker oss og betyr noe for oss alle. Statens vegvesen har utarbeidet en strategi for å sikre god . Diktet Landskap med gravemaskiner ble gitt ut i samlingen Hemmelig liv som kom. Hva legger vi i begrepene landskap og areal ? Hva slags arealbruk snakker vi om?

Bakgrunnen kan være mange forskjellige ting, avhengig av hva slags landskap vi snakker om. En ganske vanlig bakgrunn for norske . Sporene fra fortiden finnes overalt i landskapet omkring oss, så vel i det åpne jordbrukslandskapet som i skog og mark, på fjellet eller midt i storbyen. Noe vi ser på eller reiser gjennom? For bøndene noe man dyrker og pleier.

Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke.