Infoland

Nasjonal formidlingskanal for eiendomsinformasjon, digitale kart og plandata. Ambita Infoland er Norges største formidlingskanal for eiendoms- og geografisk informasjon, alt du trenger ved kjøp og salg av eiendom.

Ambita Infoland gir enkel tilgang på eiendomsregisteret, eiendomsprofiler, kartdata, informasjon fra kommuner og boligbyggelag, og mye mer. Datagrunnlag fra offentlige og private kilder.

Infoland gir deg digitale kart, vei-, plandata og foto fra nærmere 3kommuner og forretningsførere. Lyngdal kommune benytter Infoland som hovedkanal for distribusjon av eiendomsinformasjon, kart og geodata til næringslivet og . Infoland er et internettbasert bestillings- og leveringssystem for eiendomsmeglere og takstmenn. Infoland er ein formidlingskanal som gir enkel tilgong til eigedomsregisteret EDRInformasjon frå kommunar, bustadbyggelag, med meir. Her finner du mer informasjon om produkter og priser.

Lørenskog Kommune har i samarbeid med Norsk Eiendomsinformasjon as tatt i bruk Infoland for betjening av uttak av digitale kartdata.