Gårdsnummer

By | December 21, 2016

Gårdene fikk gårdsnummer, og underbrukene av hovedgårdene fikk i tillegg bruksnummer. Først i 19ble det samme systemet innført i byene. Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune.

En såkalt matrikkelgård er gjerne delt i . Skriv deretter inn gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer i sine respektive felt. Velg Vis gårdskart for å se gårdskart for valgt eiendom. Her finner du en lenke til søketjensten.

Søk etter gårdsnummer og bruksnummer på nettet hos Statens Kartverk . Areal som oppgis i SeEiendom beregnes på grunnlag av registrert informasjon om eiendomsgrenser i matrikkelen. Det kan være feil eller mangler i . Hei, hvis man finner interessante områder har jeg gjennom kartverk klart å finne gårds og bruksnummer. Problemet er jo da å finne ut hvem . Gårdsnummer, nummer som sammen med bruksnummer og kommunenavn identifiserer en fast eiendom.

Gårds- og bruksnummer er en eiendoms identitet og kan sammenliknes med et personnummer. Et gårdsnummer eller matrikkelnummer er et nummer som er tilordnet en matrikkelgård. Gårdsnummer ble første gang tatt i bruk i forbindelse .

Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn . Egenskap, Stereotype, Beskrivelse, Type, Multiplisitet. En kommune er delt inn i flere gårder, og alle matrikkelenheter ligger på en gårdsenhet.

Et gårdsnummer kan bestå av flere bruksnummer (bnr.) idet gården kan være delt opp i flere selvstendige eiendommer eller bruk. Hver eiendom i registeret har et gårdsnummer og et bruksnummer. Ved festetomter, har eiendomene festenummer. Eiendomsregisteret er et nasjonalt register.

Register over registrerte eiendommer som kan omsettes eller pantsettes. Gårdsnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret og er unik for hver enkelt bolig. Hver kommune har et bestemt antall gårdsnummer, og de . Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mellom Rissa og Leksvik må alle eiendommer i Leksvik få nye gårdsnummer.

Definisjon, Gårdsnummer er nummeret på en gårdsenhet i matrikkelen og er unikt innenfor hver kommune.