Forsvarsbygg

By | August 2, 2016

Forsvarsbyggs forretningsidé er å leie ut bygninger og arealer til Forsvaret. Forsvaret er Forsvarsbyggs største og viktigste kunde, men virksomheten har også . Som ansatt i Forsvaret kan du søke om å få tildelt en forsvarsbolig dersom du blir beordret til et nytt tjenestested.

Forsvarsbygg drifter alle eiendommer for Forsvaret og har hovedansvaret for bolig- og kvartertjenestene. Vi passer på at det grunnleggende er i . Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov.

Kritisk behov for vedlikehold av forsvarsbygg. Tilstanden til Forsvarets eiendommer har blitt betraktelig dårligere, advarer Riksrevisjonen – som . Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og. Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret.

Etaten har Forsvaret som største og viktigste kunde, men har . Forsvarsbygg Mohå Reitan fra , Nordland. Antall ansatte, ordinært regulativlønte. Menn, Kvinner, Totalt, Menn, Kvinner, Totalt, Menn, Kvinner, Totalt.

Den statlige organisasjonen Forsvarsbygg har brukt 1millioner skattekroner på kommunikasjon på fire år.