Etableringstilskudd

By | December 20, 2016

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering. Sitter du med en knallgod forretningside, men mangler startkapitalen til å sette igang? Det finnes faktisk flere instanser du kan søke om støtte.

Før du søker anbefaler vi å sette deg godt inn i kriterier for tildeling, gjerne ved å delta på et av våre gratis Fra ide til marked-seminar. Saken gjelder en kommunes behandling av søknad om etableringstilskudd og tilskudd for tilpasning av bolig. Aure kommune gir et tilskudd på kr.

Etableringstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

En organisasjon kan motta etableringstilskuddet maksimalt tre ganger. Sauda kommune har fått tildelt tilskuddsmidler til tilpasning av bolig for 2017. Formålet med tilskuddet er å støtte lokale organisasjoner i etableringsfasen. Søknadsfrist er innen utgangen av oppstartsåret.

Startlån og etableringstilskudd 2016. Rennebu kommune har i 20fått tildelt millioner kroner fra Husbanken til viderefordeling. Nye barne- og ungdomsorganisasjoner og -strukturer kan søke om etableringstilskudd etter Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner . Ordningen er spesielt tiltenkt unge . Startlån kan vere ein mogeleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden .

Jeg har lest og akseptert personvernerklæringen. Vennesla kommune, Enhet for kultur. Etableringstilskudd til private fritidsklubber for ungdom i Askøy kommune.

Iveland kommune har fått nye midler fra Husbanken til etablering og tilpasning. Fakta om kommunen, informasjon om våre tjenester, lokalpolitikk, arrangementer og lenker til andre nettsted med fokus på Flekkefjord. NullPointerException: Cannot invoke method setAutoUpdate() on null object. Etableringstilskudd (kulturtiltak) fortløpende. Tilskudd kan gis til nystartede foreninger.

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr.