Enhetsregisteret

By | April 3, 2017

Alle næringsdrivende og foreninger har rett til å registrere seg i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret forenkling organisasjonsnummer nøkkelopplysninger næringsliv, frivillige offentlige instanser Brønnøysundregistrene. Starte bedrift, endre bedrift, bestill firmaattest og utskrifter, heftelser i kjøretøy, finn foretak, åpne data, stopp reklame, kunngjøringer.

All informasjon som registreres i Enhetsregisteret er tilgjengelig for private aktører. I Enhetsregisteret finner du alle som er registrert for momspliktig virksomhet, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Enhetsregisteret samordner grunndata om enheter i næringslivet og offentlig sektor som finnes i ulike offentlige registre.

Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Ved hjelp av denne tjenesten kan du finne en del . Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater i Norge som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på . Enhetsregisteret har som hovedoppgave å samordne opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Et av de viktigste spørsmålene å ta stilling til ved registrering av enkeltpersonforetak er hvorvidt det holder å stå i enhetsregisteret eller om man . Hva er Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og hva er forskjellen mellom disse to registrene. Datasettet inneholder alle organisasjonsformer, med beskrivelser, som benyttes ved registrering i Enhetsregisteret.

Hver underenhet tildeles et eget . Dette er et hjelpedatasett som inneholder alle næringskoder som benyttes ved registrering i Enhetsregisteret. Enhetsregisteret skal entydig identifisere registreringsenhetene ved tildeling og registrering av organisasjonsnummer.

Enhetsregisteret inneholder alle foretak, offentlige virksomheter, stiftelser og organisasjoner og andre enheter og innretninger med et organisasjonsnummer. Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og lagrer opplysninger om juridiske personer i det private- og offentlige næringslivet i . Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. Det foreligger en generell registreringsplikt i Enhetsregisteret for bl. Plikten til registrering utløses når virksomheten .