Brønnøysundregistrene

By | April 30, 2018

Starte bedrift, endre bedrift, bestill firmaattest og utskrifter, heftelser i kjøretøy, finn foretak, åpne data, stopp reklame, kunngjøringer. Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat med ansvar for flere statlige edb-registre, blant annet Enhetsregisteret, Løsøreregisteret, . Gratis tilgang til firmaattest, registerutskrift, rolleoversikt, pantattest, bekreftelse fra Konkursregisteret og årsregnskap fra Brønnøysundregistrene på ditt selskap.

Brønnøysundregistrene ligger i Brønnøy kommune i Nordland fylke, med kontorlokaler i Havnegata sentralt i Brønnøysund. Brønnøysundregistrene fra , Nordland. Offentlig forvaltning – Statlige etater.

Brønnøysundregistrene, Brønnøysund. Vi utvikler og drifter Norges næringslivsregistre,. Brønnøysundregistrene er en statlig forvaltningsetat som består av forskjellige statlige elektroniske registre.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 11. Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger for næringslivet. Slik går du frem for å endre informasjon som styre, vedtekter, postadresse, kontoradresse, hjemmeside osv. Brønnøysundregistrene i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Alle organisasjonsformer må registreres i Brønnøysundregistrene.

Registreringen skjer ved å benytte skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Brønnøysundregistrene er fellesbetegnelsen for en rekke offentlige registre som er plassert i Brønnøysund etter opprettelsen av enheten i 1988.

Her finner du en oversikt over de mest sentrale registrene i Brønnøysund og litt om hvilke opplysninger disse inneholder. Trondheim kommune oppfordrer alle organisasjoner om å registrere seg i Brønnøysundregistrene. Lars Peder Brekk svarer her på kritikken som har kommet mot Brønnøysundregistrenes planer om et nytt IT-system til milliarder kroner. Det formelig bugner av stillingsannonser på Brønnøysundregistrenes hjemmesider for tiden.

Arbeidet med den nye registerplattformen BRsys . Brønnøysundregistrene har ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og. Regnskapsregisteret er et register under Brønnøysundregistrene. Vestlandets største regionavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultur.

Detaljregulering for Schrøderkvartalet og Brønnøysundregistrene. Kommunestyret i Brønnøy vedtok i møte den 20. Ikke siden 20har så få spurt Brønnøysundregistrene om hvilket tros- og livssynssamfunn de tilhører. Den norske kirkes nettløsning for . Vi registrerer at det finnes krefter som ønsker å sette en stopper for jubileumsfesten. Vi registrerer at det finnes krefter som ønsker å sette en stopper for . Nyetableringer i Halden i november.

Besøks- og postadresse:Storgata 2A; Ansvarlig redaktør: Hans-Petter Kjøge . Brønnøysundregistrene brreg Brønnøysund ledige stillinger jobber ledige jobber. Ting Altinn og Brønnøysundregistrene (Forhåndsvisning). Altinn brukes for å levere elektroniske skjemaer til offentlige etater, .