Dikt oppbygging

By | November 29, 2016

Når du analyserer et dikt er det en rekke ting som kan være relevant å se nærmere på, f. Den indre sammensetningen (utvikling og oppbygning):. Her får du god hjelp til å analysere oppbyggingen av et dikt. Oppskriften på diktanalyse forklarer om oppbygging og form i dikt, og hvordan du kan analysere . Det fordi når det gjelder sangtekster snakker vi om vers, og når det gjelder dikt snakker vi om strofer, men i praksis har de samme oppbygging.

Strofe vert i lyrikken brukt om ei samling av vers som vert knytt ilag. Ofte grupperar strofene seg i like eller tilnærma like mønster gjennom heile diktet.

Ordet lyrikk kommer av det greske ordet lyra som betegner et strengeinstrument. Ordet brukes i dag som betegnelse på en av . Her har du ei liste til hjelp når du skal analysere dikt. Skriv du ein diktanalyse som langsvarsoppgåve (stil), . Forslag til hvilke momenter du kan ha med i en dikttolking, og hvilken rekkefølge de kan presenteres i. Kan også brukes på novelletolking. Når du skal analysere et dikt, så må du, som i de fleste andre sjangere, også.

Du må si noe om oppbygging, og med det mener man at du må for eksempel si . Forfattar, tittel, år, type dikt, hint om tema.

Ytre oppbygging: Korleis er inndelinga i strofer, verselinjer, avsnitt, typografi og bruk av teiknsetting?