De tre bukkene bruse eventyr

By | December 22, 2015

De tre bukkene Bruse er både et dyre- og undereventyr. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters for å gjøre seg fete, og alle tre het de Bukken Bruse. Asbjørnsen og Moe’s NORSKE FOLKEEVENTYR.

Innskrevet og rettet av Kjell Nedrelid. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, og alle tre så hette de Bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss, som de skulle . EVENTYRET OM DE TRE BUKKENE BRUSE SOM SKULLE TIL SETERS OG GJØRE SEG FETE.

Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre . Dette er en photostory som er laget om eventyret bukkene bruse. De tre bukkene Bruse eller De tre Bukkene Bruse, som skulde gaae til Sæters og gjøre sig fede er et kort, norsk folkeeventyr som Peter Christen Asbjørnsen fikk . D et var en gang tre Bukkene Bruse, den store, den mellomste og den lille Bukkene Bruse, som. Bukkene Bruse som skal til sæters og spis seg fet, sa den. Fra Norske Folkeeventyr (1843-44), Asbjørnsen Moe . TRYKK å EVENTYR I NORDISK TRADISION. Det var den minste bukken Bruse, den mellomstore bukken Bruse og den største bukken Bruse.

Her finner du sangteksten til barnesangen De tre bukkene Bruse sangen. Trykk her for å høre eventyret De tre bukkene bruse.