Breer i norge

By | November 27, 2012

På bakgrunn av tellingen ble det definert 25isbreer, hvorav 12lå i Sør-Norge og 12i Nord-Norge. Det samlede arealet som var dekket av breer og . Oversikt over isbreer i Norge etter areal.

Fastlandetkm2Jostedalsbreen486Svartisen, vestre221Folgefonni, søndre172Svartisen . NVE har laget flere breatlas over norske isbreer, først i 19over breene i Sør-Norge, så i 19over breene i Nord-Norge og Nord-Sverige, . I Norge har vi totalt 16breer, og på Norsk Bremuseum i Fjærland kan du få et glimt av dem alle. Det imponerende bygget er tegnet av en av landets mest . Isbreen er den største i Norge og på hele det europeiske fastlandet. Temperaturøkningen i Norge særlig etter år 20har gjort at breene har . Det er for folk flest en dårlig skjult hemmelighet at isbreene i Norge stortrives i denne til nå kjølige sommeren.

En klimaforandring i Yngre Dryas (100-1år siden) førte til at breene vokste på nytt og rykket voldsomt frem. De norske breene blir mindre og mindre. Gjennomsnittlig tilbakegang for isbreer i Norge, i perioden 20til 201 er 1meter.