Bøying av verb

By | June 19, 2012

Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Med finitte (bøyde) former av verbet mener vi presens (nåtid), preteritum.

Vi kaller det enkle former når verbet står alene. Kjennetegnet for disse verba er at preteritum og perfektum partisipp alltid. Kortverb kan bøyes både sterkt og svakt, slik vi ser av disse eksemplene: . Det første steget er å skrive det .

Er du usikker på et bestemt tysk verb, eller leter du etter tyske verbbøyinger generelt? Bøy verb og finn den riktige formen med bab. Bøyer både regelmessige og uregelmessige verb. Gå til Bøying av verb – På andre språk har verbene gjerne mange flere former.

For eksempel har italienske verb nesten tjue forskjellige former og på rikt . Det er så populært å spørre om hvor en var den gang Oddvar Brå brakk staven. Burde det ikke heller hete da Brå brekket staven?