Bøying av substantiv

Ordbøker nevner ubestemt form entall først i oppslag. I Bokmålsordboka kan du få tilslag på alle bøyingsformer. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i .

Substantiv er den ordklassen som set namn på noko. Det kan være fellesord eller særnamn. Fellesnamn: Ord du kan setje artiklane ein, . UBESTEMT FORM, BESTEMT FORM, UBESTEMT FORM, BESTEMT FORM.

Bøying av substantiv som ender på -el – ubestemt og bestemt form, entall og flertal. Fyll ut med alle formene av substantivene. Nokre få hankjønnsord har heilt uregelrett bøying. Ein har eitt verb med svak bøying, som tek.

De fleste substantiv i hunkjønn bøyes slik. Nesten alle hunkjønnsord kan bøyes som hankjønnsord. Bøy ordene i entall og flertall + ubestemt og bestemt form.

Eksempel: en bil – bilen – biler – bilene. På denne siden finner du oppgaver med substantiv.

I motsetning til egennavn, har fellesnavn bøyninger på norsk.