Barneloven 36

By | November 18, 2016

Foreldra kan gjere avtale om at barnet skal bu fast hos anten ein av dei eller begge. Er foreldra usamde, må retten avgjere at barnet . Etter Barneloven § kan foreldrene avtale at barnet skal bo fast hos begge – ofte omtalt som Delt Bosted. Etter barneloven § er utgangspunktet at foreldrene har full avtalefrihet med hensyn til hvor barnet skal bo fast, og at de kan avtale at barnet bor fast hos begge . I dag lyder § i barneloven slik: Barneloven § 36.

Med “enslig person” menes det i denne paragrafen en person som ikke er en av barnets foreldre.

Har en slik person fått foreldreansvar etter barneloven § og . Dersom foreldrene er enige om at barnet skal ha delt bosted etter barneloven § og dokumenterer dette skriftlig, regnes barnet for å ha delt bosted. Dersom foreldrene er enige om at barnet skal ha delt bosted etter barneloven § og har dokumentert dette skriftlig, eller retten har fastsatt delt . Med den kritikkverdige overskriften Frode Thuen kommer med gjentatte usannheter om delt bosted går tre . Domstolene får adgang til å idømme delt bosted i særlige tilfeller, se barneloven § 36. Domstolene kan idømme delt bosted mot en eller begge . Bosted er regulert i barneloven §§ flg.

Foreldre kan avtale at barnet skal ha fast bosted hos en av dem eller hos begge (delt bosted).