Athen og sparta sammenligning

By | March 1, 2017

Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket Sparta Kvinnene hadde svært gode levekår og fikk drive bl. Athen og Sparta ble styrt på to forskjellige måter. Athen var en demokratisk stat, mens Sparta var en militærstat.

Du kan lese mer om dette på sidene til byene. Jeg har for tiden en oppgave i antikk historie i mine studier på universitet. Den går altså ut på å sammenligne Athen og Sparta, å skrive om de viktigste . Sammenligning av Athen og Sparta i antikken.

Athen ble kjent for sin arkitektur og infrastruktur, mens Sparta fokusert sine ressurser. Sammenligningen er satt opp i et skjema og ser på følgende tema: Regjering og politikk Kvinnenes stilling Sosiale nor. Oppgaven bruker SPØK-modellen for å vise forskjeller mellom Sparta, Aten og Romerriket i Antikken.

Sammendrag: Sammenligning av Sparta, Aten og Romerriket. Demokratiet i Roma, Sparta, Athen og Norge. I denne oppgaven skal jeg da sammenligne disse forholdene med Sparta og Aten. Sosiale forhold: De ble kalt krigerstaten, . Forskjeller mellom Sparta og Athen: Athen: Det ble innført demokrati i 5f. Folket var delt i samfunnsklasser.

Sammenligning av sammfunnsstruktur, millitær og styresett i. Både Sparta og Athen er eksmepler på bystater som tok styring i ulike ligaer; . En sammenligning av Antikkens Athen og Romerriket. Historie, sammenligning av sparta, athen og Romeriket. Jeg skal sammenligne det politiske system i Sparta, Athen og Roma i tidsrommet 5- 7år f. Noen som har peiling på dette og kan . Hva var de viktigste forskjellene mellom Aten, Sparta og Roma? En gruppe kan ta seg av sammenligningen med Sparta og Roma.

Athen, Sparta og Roma (politisk sammenlikning). Sparta spilte sammen med Athen en viktig rolle under perserkrigene, men kom deretter i stadig sterkere motsetningsforhold til det demokratiske og . En sammenligning av antikkens styresett. Kun disse kunne inneha politiske . I Athen var til og med den første formen for demokrati.