Årsaker til 1 verdenskrig

By | May 11, 2010

Første verdenskrig startet sommeren 19og varte frem til 11. VERDENSKRIG Når vi skal forklare sammenhenger i historie, skiller vi mellom grunnleggende og utløsende årsaker. Gå til Samfunnsstrukturelle årsaker – Noen av årsakene til krigen lå i strukturen i det europeiske samfunnet på denne tiden, og måten det fungerte.

Temaoppgave om dypereliggende og utløsende årsaker til 1. Den første verdenskrig var en verdensomspennende storkrig med. Fagstoff: Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt. Tyskland i 187 var noen av årsakene.

Et sammendrag med oversikt over sentrale årsaker til første verdenskrig. Sammendraget ser på forholdet mellom stormaktene i Europa i forkant av krigen sa. Første verdenskrig var en krig som varte fra 19til 1918. Franz Ferdinand av Østerrike drept i Sarajevo. Gjør greie for de politiske årsakene til at første verdenskrig brøt ut.

Ta for dere både de utløsende og de grunnleggende årsakene til krigen.