Welhaven og wergeland

Welhaven angrep Wergeland i Morgenbladet med teksten Til Henrik Wergelan som var utløst av Wergelands kosmologiske dikt Skabelsen, Mennesket og . Konflikten_mellom_Wergeland_og_WelhavenBufretLignendeSjølv om dei to prestesønene Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven båe var romantikarar, var det stor skilnad på dei. På 1830-tallet brøt det ut en stor konflikt mellom dikterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Hva er felles for Wergeland og Welhaven som nasjonalromantiske diktere? På hvilke måter skiller de seg fra hverandre, og hva er bakgrunnen for forskjellene? I ettertid er denne hendelsen kjent som det absolutte lavmål i striden mellom Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Tekster: Johan Sebastian Welhaven: En vårnat H.

En vårnat og Til foråret er to dikt som hver for seg uttrykker en . Trekantdrama – Henrik Wergelan Camilla Collett og Johan Welhaven – Duration: 2:42. Adressen sto i overskriften: Til Henrik Wergeland. At avsenderen het Johan Sebastian Welhaven, var ikke like opplagt for leserne av Morgenbladet denne . Forholdet til Danmark var et av stridspunktene mellom Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven.

Welhaven mente at vi måtte holde kontakten med det . Stumpefeiden, betegnelse for striden mellom Wergeland og Welhaven i Studentersamfundet fra sept.