Vikingtid og middelalder i norge

Kapittel 4: Vikingtid og middelalder i Norge. Rekonstruksjon av handelsplassen Skiringssal av kunstneren Harald Nygård i 2006. Vikingtid – Begrepslek Et undervisningsopplegg der elevene i grupper utfordrer.

Film der en lærer oppsummerer kapitlet Vikingtid og middelalder i Norge og . Dette dokumentet inneholder notater til kapittelet som omhandler Vikingtiden og Middelalderen i Norge (s. 120-160) i Cappelens historiebok for Vg2. Vikingtiden i Norge regnes arkeologisk sett fra ca.

I vikingtid og tidlig middelalder er det masser av eksempler på dette.

Fagstoff: Middelalderen i Europa og i Norge har flere fellestrekk. Kirkens omfattende kontroll over eiendommer og over folks tro påvirket . I denne perioden dro skandinaver i hopetall ut . Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. Hvordan skaffet Harald Hårfagre seg kongsmakt i Norge? Haralds gårder ble spiren til krongodset, som ble et viktig grunnlag for det norske kongedømmet i middelalderen. Vikingtiden i Norge (År 800-1000) Var preget av mange små landområder som var unner kontroll av en høvding.

Norrønt samfunn, høvdinger, Kaupangen, kultur.