Til min gyldenlak analyse

TIL MIN GYLDENLAK Gyldenlak, før Du din Glands har tabt, da er jeg Det hvoraf Alt er skabt; ja før Du mister din Krones Gul da er jeg Muld. Rose laa, du fra mig har kyst; og, Gyldenlak, vær i Dødens Huus dens Brudeblus! Henrik Wergeland skrev dette diktet våren .

Motiv er den konkrete handlingen i diktet. Når du skal beskrive motivet i Til min Gyldenlak, er det viktig at du ikke trekker inn egne fortolkninger, men kun ser . Formålet med dette gullnotatet er å gi deg et godt utgangspunkt når du skal i gang med din analyse av Til min Gyldenlak. I dette gullnotatet finner du en rekke .

Til min Gyldenlak er et dikt av Henrik Wergeland. Analyse av Henrik Wergelands dikt Til min Gyldenlak! I denne oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i en problemstilling basert på studiet Tekst i Kontekst.

Diktet handler om en mann som ligger ved sitt dødsleie. Av hans verk har jeg plukket ut, til min gyllenlakk, et dikt som han skrev på dødsleiet sitt. Diktet består av fem 4-linjers strofer, og det har fast rim . Min sjel deg kysser idet forbi den flyver fri.

To ganger jeg kysser din søte munn. Kommentarer til diktet Til min Gyldenlakk Henrik Wergeland skreiv diktet Til min Gyldenlak i 184 eit par månader før han døydde.