Norrøn litteratur

Norrøn litteratur er diktning og litterære fortellinger på norrønt eller gammelnorsk språk fra den norrøne perioden ca. BufretÆttesamfunn: mannssamfunn med krigerideal; ære og hevn; skjebnetro; dyrking av de norrøne gudene; kvinnene enten gode eller onde. Middelalderen-og-norrøn-litteratur.

I dette årtusenet var Gud og kristendommen i sentrum for litteraturen, samfunnslivet og kulturen. Island ble et viktig senter for nedskrivingen av den norrøne litteraturen. Dels på grunn av politiske konflikter og dels fordi det var en økende mangel på dyrkbar . Informativ tekst om norrøn litteratur. Den norrøne litraturen stammer fra den norrøne perioden som varte fra år 7etter Kristus og frem til 13etter Kristus. Norrøn litteratur – om poesi, sagadiktning, Snorre Sturlason, litteratur, samt ordforklaringer.

Norrøn litteratur ble i flere hundre år overlevert muntlig. Svaralternativer: 800- og 900- tallet.