Kristendommen den tiende landeplage

By | October 6, 2016

Kristendommen – den tiende landeplage. Kilde: Arnulf Øverland: Tre foredrag til offentlig forargelse. Kristendommen – den tiende landeplage er et foredrag av Arnulf Øverlan holdt i.

Foredraget handler, som tittelen sier, om kristendommen og den religiøse . Tolkning av saksteksten Kristendommen – den tiende landeplage. Kristendommen – den tiende landeplage (utdrag). Gud er et vesen, som i utvortes henseende ligner oss.

Jeg husker hvordan jeg kom over noe veldig interessant i norsktimen på videregående. Det var et utdrag fra Kristendommen, den tiende landeplage. Kristendommen, den tiende landeplage. En sentral del av kulturdebatten i mellomkrigstida dreide seg om religion.

Særlig kjent er Arnulf Øverlands angrep på . Kristendommen, den tiende landeplage. I I Schopenhauers efterlatte småskrifter kan man finne en aforisme, som han kaller en samtale fra år 33: – Har De hørt . Kristendommen – den tiende landeplage, Ja, vi selger dette landet og Gi oss Barrabas løs! Forfatter Arnulf Øverland holder foredrag for kristne studenter om Kristendommen, den tiende landeplage i 1962.

Noen trekk i den kristendom han har møtt (ifølge det han har skrevet), som kan forklare at en rakrygget person vil. Kristendommen, den tiende landeplage, s.