Nasjonalromantikken

Nasjonalromantikken (også kalt Heidelbergromantikk) var en kulturhistorisk periode som oppstod i Tyskland i 1800-tallet. Nasjonalromantikken var inspirert av . Kunsthistorie › Nyklassisisme og romantikk i bildende kunstBufretLignende25.

Nasjonalromantikk er en åndsstrømning som var dominerende i hele Norden rundt midten av 1800-tallet. Bevegelsen startet i Tyskland hvor . Kjennetegn ved nasjonalromantikken – I en norsk nasjonalromantisk tekst skrev forfatterne om hva som var særegent for det norske. Nasjonalromantikken var en periode som påvirket kultur og litteratur, og som oppsto for cirka 2år siden i tyske kulturkretser.

Nasjonalromantikk var en kulturhistorisk epoke som hadde sitt opphav i strømninger i den tyske kulturkrets for 2år siden. Norsk romantikk var sterkt preget av nasjonalromantikk. Av de norske romantikerne var de fleste helt eller delvis nasjonalromantikere.

Tiden rundt 18var en brytningstid i norsk kulturliv. De nasjonale strømningene med røtter i frigjøringen i 181 møtte en kraftig, . I fjellet bor vår kunst og poesi (Johan Sebastian Welhaven). Nasjonalromantikerne har en idé om at hver nasjon har sin sjel, som det går . Nasjonalromantikken er en stilperiode i dikting, musikk og malerkunst. I denne perioden var dikterne opptatt av det nasjonale, .

N A S J O N A L R O M A N T I K K E N. Sammendrag Hva kjennetegner nasjonalromantikken i Norge? Nasjonalromantikken var en kulturhistorisk periode som hadde sitt opphav i strømninger i den tyske kulturkrets for 2år siden. I nasjonalromantikken ville man kaste lys på og forstå nasjonale særtrekk. Oppmerksomhet ble rettet mot folkelige kulturtradisjoner og norsk . NASJOALROMANTIKK Romantikken er navnet på en idéstrømning (hugmyndafræði) – som har gitt navnet til en periode i litteraturhistoria. Flintoe, som var halvt dansk, blir regnet som den første nasjonalromantiske maler her i landet.

Nasjonalromantikken i malerkunsten som periode, regner vi fra ca . Romantikken var en reaksjon på opplysningstidens fokus på fornuft. Romantikerne ønsket å fremme følelser, fantasi og originalitet. Nasjonalromantikken: ”Det nasjonale gjennombrudd” kom i 1840-18årene. Det vokste fram en ny bevissthet om Norge som en moderne nasjon. Under nasjonalromantikken var folkediktningen og språket avgjørende for vår norske identitet.

Slik ble folkesproget det språket der man kunne finne nasjonens . En liten innføring laget av Linda Nordseth.