Modernistiske trekk

By | October 19, 2015

Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter. Tradisjonelle trekk ved musikk, kunst og litteratur. Tidlig modernisme og nyromantikk – 1890-årene. Etisk realisme og modernisme – 19til 1940.

Substantiv – trekk rett artikkel over til rett ord. Begrepet modernisme, — fra moderne (avledet fra latin modo, nylig av modus, påvirket av mote), —er omfattende og komplisert å forholde seg til ettersom det . Dette er et utdrag av siden Sentrale trekk ved modernistisk litteratur i nettboka Norsk litteraturhistorie.

Klikk på les mer nå for å få tilgang til hele teksten. Modernisme, betegnelse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på . I dag blir Hamsuns forfatterskap ofte kalt modernistisk. Hamsuns skikkelser er et av de mest karakteristiske trekkene ved hans modernisme. Her til lands slo modernismen først gjennom for fullt etter andre verdenskrig.

Modernismen startet i Europa i 1850- årene, men den kom ikke til Norge. Et annet modernistsk trekk er at kronologien løses opp, slik at flere . Den ene er tradisjonalisme, og den andre er modernisme som vi skal ta for oss. Modernistiske tendenser kom til Norge på 1800-tallet, men fikk . Modernismen satte mennesket i sentrum. Det var vanlig i tekstene å si noe om hvordan det var å leve i det moderne samfunnet. Lyrikktrekk for modernistisk lyrikk.

Litt generelt om modernistisk lyrikk. Sterke, subjektive oppleveleser i et fargesterkt bildespråk. Det å bruke hverdagslige ord og ting som det ikke tidligere hadde vært vanlig å skrive poesi om, er derfor et modernistisk trekk.

Litterær modernisme vil si en litterær sjanger som bryter med det etablerte. Litteraturen preges av tiden den skrives i, og i rundt 19tallet i . Modernismen innen maleri i Europa har mange ismer, som kubisme,. Når vi snakker om kunsten i modernismen, så snakker vi spesielt tre trekk som har gått igjen i kunstutrykket, det subjektive, det abstrakte og det . Forfattere i modernismen brøt gjerne med tradisjonelle. Pek på modernistiske trekk i romanen Sult. Modernistisk lyrikk kjennetegnes av en fri form.

I moderat modernistisk lyrikk kan rytmen være basert på talerytme, eller være inspirert av gammel norrøn og . Hamsun begynnelsen på det som vi gjerne kaller modernistisk prosa, noe som forbindes med forfattere. Modernisme kommer av en periode fra rundt 19-tallet, hvor det skjer en utvikling innenfor kultur, kunst, arkitektur, litteratur og musikk. Jeg trenger hjelp med å finne modernistiske trekk i diktet I storbyen av Kristofer Uppdal.

Og hvordan det brytes med det tradisjonelle.