Modernismen kjennetegn

Når du har lest denne artikkelen, vet du helt sikkert mer om dette spørsmålet! Begrepet modernisme, — fra moderne (avledet fra latin modo, nylig av modus, påvirket av mote), —er omfattende og komplisert å forholde seg til ettersom det . Modernistisk lyrikk er 1900-tallets lyrikk, preget av mangfold og variasjon, og gjerne i reaksjon med tradisjonen og de tradisjonelle formene. Modernisme, betegnelse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra tidlig på . Modernisme, betegnelse på den bølge av avantgarde-stilarter i kunst, arkitektur, litteratur og.

Begrepet modernisme går i kunsthistorien tilbake til renessansen, Arte Moderna,. Et typisk kjennetegn er den abstrakte kunsten.

Europeisk kultur og litteratur ble dominert av to hovedtendenser i tidsrommet fra århundreskiftet fram til andre verdenskrig. I 18tok Knut Hamsun (1859-1952) et oppgjør med den samfunnskritiske litteraturen. Han ville skildre menneskets ubevisste sjeleliv og få fram at mennesket . Typiske kjennetegn ved modernismen er.

Sammenbrudd: Går ut på det verdimessige fundamentet. Dekadanse: Livstretthet, opptimismen avtar, . Et kjennetegn på modernismen er at tradisjonelle verdier og religionens virkelighetsforståelse mistet sin mening.