Militære flyulykker i norge

Sider i kategorien Flyulykker i Norge. Under vises av totalt sider som befinner seg i. Liste over flyulykker i Norge er en oversikt over luftfartsulykker og hendelser i Norge, og omfatter ulykker med større luftfartøy, det vil si fly med totalvekt over 5 .

Det var svært vanlig med flyulykker i forbindelse med en. I denne dagen da flyet kom til Norge, var det sammen med to F-5B og åtte andre . Den kalde krigen krevde sine ofre, også her i Norge. Under den kalde krigen lå Norge i frontlinjen og gjennom 50- og 60-tallet.

Statistisk sett er det Nord-Norge som har hatt de fleste ulykkene, stort sett grunnet dårlig vær. Hele Norge på vingene 1965–20…. Av den grunn blir jeg også værende. Rundt 3personer har omkommet i flyulykker de siste årene.

Et militært Twin Otter-fly styrtet med passasjerer om . Twin Otter-fly med passasjerer om bord under innflyging til Honningsvåg lufthavn. Norges første fatale flyulykke skjedde om kvelden 1. Arne Køltzow ble gravlagt med full militær honnør på Vår Frelsers gravlund i .