Meg selv henrik wergeland

By | February 25, 2015

Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter af en Glæde jeg ikke kan forklare mig? Mig Selv (1841) er et av Henrik Wergelands mest kjente dikt. Diktet er et svar på påstanden i Morgenbladet om at dikteren var i slett lune, i dårlig humør.

Jeg, som kun behøver et glimt av solen. Diktet ble skrevet av Henrik Wergeland i 1841. Ved første øyekast fremstår ”Mig selv” som et svært utradisjonelt dikt sammenlignet med . Wergeland kalte ikke akkurat en spade for en spade, men tok lange omveier for å skildre sin oppfatning av virkeligheten.

Diktet Mig selv er fullt av språklige . Diktet Mig Selv skrevet av Henrik Wergeland i 18er et selvportrett av dikteren. Før han skrev diktet hadde han fått mye kritikk i aviser og . Jeg, som kun behøver et glimt av solen forat briste i høy latter av . Diktet “Meg selv” av Henrik Wergeland vart skriven som eit svar på ein negativ kommentar om Wergeland i Morgenbladet. Henrik Arnold Wergeland (1808–1845) er vår første lyriker av.

Hovedtemaet i diktet ”Meg selv” som er skrevet av Henrik Wergelan er nettopp Wergeland selv. Han har skrevet dette diktet som et forsvar, som for så vidt er et .