Lyngheisenteret

Lyngheisenteret på Lygra i Nordhordland er eit nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter som gjennom aktiv drift skal verne lyngheilandskapet, formidle . Lyngheisenteret er et museum på Lygra i Lindås kommune i Hordaland som består av et bevart lyngheilandskap. Senteret ble til som følge av Lindåsprosjektets .

Lyngheisenteret er opprettet for at det skal være mulig, også for framtidige generasjoner, å oppleve dette landskapet og få lære om kystbefolkningens . Lyngheisenteret på Lygra er eit informasjonssenter om kystlandskap. Her kan du vandre på tilrettelagde stiar i eit historisk landskap slik det har vore på kysten i . Programmet er publisert til og med 31.

Lyngheisenteret er opprettet på YtreLygra for å føre kunnskapen om denne gamle driftsmåten videre til kommende generasjoner. Lyngheisenteret ligger på Ytre Lygra i Lindås kommune nord for Bergen. Senteret er en stiftelse, ”Stiftinga Lyngheisenteret” hvor Hordaland fylke og . Det er ikke mye liv å spore på Lyngheisenteret på Lygra om vinteren.

Og særlig ikke når været er så ufyselig som det var den førjulsdagen vi besøkte senteret.