Kirkebøker digitalarkivet

Mange av kirkebøkene blir også transkribert og publisert i Digitalarkivets database slik at det er mulig å søke i informasjonen i kirkebøkene. April 2017: Med publiseringen av en mengde nye bidrag ønsker vi i Digitalarkivet alle en riktig God Påske. BufretDigitalarkivet – The Digital Archives.

Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Oslo byarkiv og enkelte andre arkivdepoter er også representert. I Gamle Digitalarkivet søker vi etter kilder med Databasevelgeren.

Nå er alle avleverte kirkebøker tilgjengelige i Digitalarkivet.

Høsten 20startet Riksarkivaren arbeidet med å gjøre alle avleverte kirkebøker tilgjengelig i Digitalarkivet. Nå er arbeidet ferdigstilt: Om lag 4 . Hvordan finne søkbare kirkebøker på (nye) digitalarkivet. Please use the language translator button on the top right hand corner if you don’t speak . Digitalarkivet tek ikkje imot nye registratorar eller reservasjonar til namneindeksering av dei skanna kyrkjebøkene. Tenesta skal avsluttast og ferdige indeksar . Digitalarkivet: søkbare kirkebøker. Der ligger kirkebøkene i originalskrift.

I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet nå fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet. Et stadig tilbakevendende tema, dette å ta vare på, eller dele, lenker til skannet materiale på Digitalarkivet. Ville bare opplyse at Digitalarkivet på Universitetet i Bergen jobber med å scanne av kirkebøker for hele landet, og har allerede scannet inn . Tittel, Digitalarkivet, Kirkebøker i Østfol Skannet microfilm (Riksarkivet, Oslo).

Tittel, Kirkebøker i Østfol Skannet microfilm. Digitalarkivet, Kirkebøker i Møre og Romsdal, Skannet microfilm (Riksarkivet, Oslo): Adopter en eidsvollsmann. Tittel, Digitalarkivet, Kirkebøker i Buskeru Skannet microfilm (Riksarkivet, Oslo). Tittel, Kirkebøker i Buskeru Skannet microfilm.

Den gamle løsningen for skannede kirkebøker har over lang tid vært ustabil, og nå takket delvis for seg. Etter gjentatte forsøk på å fikse .