Riksarkivet norge

By | May 26, 2010

Riksarkivet har ansvaret for arkiva etter den statlege sentraladministrasjonen, altså departement, direktorat og andre sentraladministrative organ, og i tillegg . BufretLignendeArkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. DigitalarkivetBufretArkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. Arkivverket tar vare på arkiver fra statlige virksomheter, gjør disse tilgjengelig og fører tilsyn . Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Norsk helsearkiv er vedtatt opprettet.

Riksarkivet begynte arbeidet med å skanne kirkebøker fra mikrofilm i 2004.

Riksarkivet og statsarkivene har bidratt med en rekke oppgaver og fagartikler til. Du kan også søke etter personer som emigrerte fra Norge. Riksarkivet, og noen av statsarkivene og i . Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene).

Riksarkivet er en norsk statlig kulturvern- og forvaltningsinstitusjon, etablert i 1817. Clemens III til geistligheten i Norge. Her kan du bla i skannede arkiver i Riksarkivet og statsarkivene. Inngangen ”Norge” omfatter kirkebøker i norske prestearkiver, samt kirkebøker fra enkelte .