Hvorfor brøt den kalde krigen ut

En kort tekst om virkning og årsak av den kalde krigen. Forholdet mellom USA og Storbritannia på den ene siden og Sovjetunionen på den andre hadde vært dårlig . Kan historikerne si hvilket år den kalde krigen begynte?

Ny kanal skulle graves ut med hydrogenbomber. Kalde Krigen, og hvorfor den brøt ut. Ser blant annet på overgangen fra 2. Uten marshallpaktene hadde europa vært tilbakesatt mange flere år.

Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den. Finansdepartementet på hvorfor Sovjet ikke ønsket å delta i Verdensbanken. Men denne avspenningen varte ikke lenge: En ny konflikt brøt ut, denne . Deretter døde den kalde krigen gradvis ut. Undertegnelsen av CFE-avtalen 19regnes gjerne som den endelige avslutningen på den kalde krigen.

Hvorfor, skal vi komme tilbake til. Den kalde krigen brøt ut for alvor etter den 2. De første konfliktene dreide seg blant annet om kampen om makten i Øst- og Sentral-Europa.