Hvordan sammenligne to tekster

Hvis du blir spurt om å sammenligne to tekster, kan du bruke denne. Du skal ha lest og jobbet med tekst på forhånd. I arbeidet med tekst bruker du punktene nedenfor: 1.

Er de to tekstene skrevet i to ulike perioder? Spontanvideo produsert under retting av elevtekster: Hvordan strukturere en oppgave der en skal. Når det står noe om tolk og sammenlign i oppgaveformuleringen er det snakk om. Her er det naturligvis viktig at du sammenligner tekstene i tekstvedlegget, .

Les mer om hva tolk og sammenlign betyr her. Hvordan tolke og sammenligne tekster? Innen du går i gang med selve skrivingen, er det viktig at du har lest og . Norsk eksamen, sammenligne to tekster. Skole og leksehjelp: Jeg er så heldig og har kommet opp i norsk muntlig eksamen.

Sammenligne to tekster – eksamen – Skole og leksehjelpinnlegg8. Sammenligning av tekster – Skole og leksehjelpinnlegg11. Hvordan tolke en tekst på norskeksamen?

Hvordan analysere og tolke skjønnlitterære tekster og deres virkemidler?

Skaper spenning i teksten, tydeliggjør, forsterker innholdet. Det som sammenlignes settes i forbindelse med hverandre, . Eksempeloppgave: Kortsvar om Gunnlaug Ormstunge og Aldo Monrad (sammenligning). Ofte ber oppgavene om en sammenligning av to tekster.

Juridiske dokumenter , bøker og rapporter ofte har flere forfattere og kritikere. Du kan bruke Microsoft Word 20eller 20for å sammenligne tekst ved hjelp av . Hva slags tekster er det Gro Dahle skriver? Gjør kort rede for hvordan diktet er bygd opp. Dersom du blir bedt om å sammenligne to tekster, må du spesielt se etter det som er likt og det som er forskjellig i tekstene.

Sammenlign to tekster om fiskens betydning for Nord-Norge. Diskuter i gruppa: Hvordan ville Petter Dass ha stilt seg til spørsmålet om . Her presenterer vi eksamensbesvarelser som har fått karakterer fra til og viser hvordan de kan brukes som modelltekster i undervisninga. Tolk og sammenlign: Goethe, Welhaven og Wergeland.

Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave? Formålet er å vise hvordan elevtekster blir vurdert til eksamen. Når man skal sammenligne disse to tekstene fra 19og 19ser man at ordvalgene og.

Ved å ta utgangspunkt i én eller flere tekster kan du se på hvordan. Juridiske dokumenter, bøker og rapporter har ofte flere forfattere og anmeldere. Du kan bruke Microsoft Word 20eller 20for å sammenligne tekst ved hjelp . Innledningen bør ha med hvordan du oppfatter teksten og hvilken samtid den ble. Når du sammenligner to teskter må du lete etter det som likner og det som er .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *