Båtregisteret norge

By | June 10, 2011

Småbåtregisteret samler inn, samordner og systematiserer data om fritidsbåter. Småbåtregisteret registrerer fritidsbåter i Norge. Båten har ikke vært registrert før. Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi . Småbåtregisteret er et register opprettet først under Tollvesenet og i løpet av 20ble. N-1med N for Norge og løpenummer for båter i klassen i Norge.

Registeret inneholder følgende historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 19og fram til 2001: Fartøyenes nummer og navn.

Fartøy under bygging i Norge og kontrakt om fremtidig bygging i Norge kan registreres i Skipsbyggingsregisteret (BYGG). I småbåtregisteret finner du oppdaterte opplysninger om alle båter som er registrert – samlet på ett sted. Småbåtregisteret er det tre ulike søkemuligheter; Båt-, eier- og motorsøk. Vi samler Kjøretøy-Norge til ett rike!

Det sentrale småbåtregister, som føres av Tollvesenet, satt i drift, Jfr. Det skal føres et sentralt register over småbåter (småbåtregisteret). Skal nok klare å får til det, for jeg har historien tilbake helt siden båten kom til Norge.