Autoral forteller

Det finnes to hovedtyper fortellere. Modellen under Implisitt forfatter og implisitt leser viser det vi kaller autoral forteller. En autoral forteller kan også følge en person nesten som en skygge og la denne personen ha synsvinkelen hele veien. Autoral synsvinkel er en fortellerteknikk i litteraturen.

Mens med en allvitende forteller, går fortelleren inn i en eller flere personer og tolker disse for leseren. Her er ikke fortelleren med i handlingen. Fortelleren ser inn i eller på personene i stedet for ut av dem.

Hva er en forteller med autoral synsvinkel? Og hvordan kan du analysere disse i en skjønnlitterær tekst? En allvitende forteller er altså en autoral fortellertype som bruker både indre- og.

Den objektive fortelleren er en type av autoral forteller. En objektiv forteller er skjult (gjemmer seg bort og vier så lite oppmerksomhet til seg selv som mulig). FORTELLER OG SYNSVINKEL Autoral forteller.

I ei tredjepersonsfortelling er framstillinga autoral: Når personene blir omtalt som han, hun . Man har jo en synsvinkel som kalles for allvitende (autoral synsvinkel) og en som. Autoral forteller: Han gjorde lekser i flere timer, og spiste så middag med .