Synsvinkel i novelle

By | March 9, 2012

Fagstoff: Fagstoff om forteller og synsvinkel i episke tekster – Hvem. Morten Harry Olsens novelle I urskogen gir oss et godt eksempel på . Fortelleren ser inn i eller på personene i stedet for ut av dem. Her er ikke fortelleren med i handlingen. En novelle er som regel en kort, oppdiktet fortelling – en fiksjonstekst.

Synsvinkelen kan være autoral eller personal. Og hvordan kan du analysere synsvinkelen i en novelle? Dette får du svar på i oppskriften på novelleanalyse fra . Hvis den autorale fortelleren har tilgang til flere av personenes tanker og følelser (med indre synsvinkel), er det snakk om en allvitende forteller. Synsvinkelen hos en jeg-forteller er alltid en indre synsvinkel, fordi historien.

Hvilken effekt har det i din novelle, at historien fortelles av en jeg-forteller? Fortelleren kan bruke en refererende synsvinkel eller være en allviten. Når en forfatter skal skrive en historie, må hun velge en forteller. Fortellerens ståsted er det vi på fagspråket kaller fortellingens synsvinkel. I noveller kan man velge å skrive fra forskjellige synsvinkler.

Man kan velge to hoveddeler i synsvinkler, personal og autorotal synsvinkel.