Voluspå analyse

Voluspå er et dikt om opphavet og endetiden, lagt i munnen på en spåkvinne, volven. Teksten handler om hvordan verden, gudene og menneskene ble til. Voluspå er et mektig dikt som forteller om verdens skapelse, kampen mellom gode og.

Hvordan Voluspå ble til er ukjent, men mange tror at det er diktet enten i . De to diktene som er viktig å huske, heter Håvamål og Voluspå. Det brukes forskjellige rim i Håvamål og Voluspå. Dette er en analyse av Voluspå, full av tilleggsinformasjon og en masse hjelp til å forstå litt mer uklare passasjer, for eksempel de delene som .

Analyse av det norrøne diktet Voluspå. Oppgaven tar for seg innhol komposisjon og den historiske konteksten i litteraturhistorien (norrøn tid). Analyse av enkelte vers i Voluspå fra Den eldre Edda.

Analysen er kommentert av lærer og kommentarene er markert i teksten så det er lett å se tilbakemelding. Voluspå, gudedikt i Den eldre Edda som trolig ble til i brytningstiden mellom gammel og ny tro, sannsynligvis omkring år 1000. Voluspå Håkon, Emma Hilda Skapelsen og Ragnarok Etter Ragnarok Balders død. Skapelsen Bakgrunn Guder og andre.

Voluspå (norrønt Vǫluspá), volvens spådom, er det første diktet i Den eldre Edda. Det inntar en særstilling blant eddadiktene, ved at det ikke skildrer noen .

Et jungiansk blikk på skapelse og det feminine i Voluspå. Når jeg velger å bruke jungiansk teori i en analyse av Voluspå, er det fordi analytisk .