Videregående

By | January 21, 2016

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. BufretLignendeNår du er ferdig med ungdomsskolen og skal begynne på videregående opplæring, kan du velge mellom studieforberedende program eller yrkesfag. ArtiklerBufretLignendeFylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring.

Opplæringen er delt inn i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Videregående skole er den delen av videregående opplæring som foregår i skole. Den har tre videregående trinn (i noen spesialtilfeller fire).

Sandefjord videregående skole er år!

Landets første storskole åpnet i august 1996. Skolen er fortsatt den største sammenslåtte . Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Ullern skal delta i Norgesmesterskapet for ungdomsbedrifter!

Tre ungdomsbedrifter fra Ullern har vært i finalister i . Informasjon om studietilbudet, administrasjonen og reglement. Oversikt over e-post til lærere og faglinker. Informasjon om skolen, fagtilbu ansatte og elevrådet pluss skoleavisen Skolens Gang.