Varetektsfengsling

By | July 1, 2014

For at en siktet skal bli varetektsfengslet, må det være skjellig grunn til å mistenke han eller henne for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn . Varetektsfengsling eller varetektsarrest er en form for frihetsberøvelse som innebærer at en person holdes i fengsel mens et lovbrudd vedkommende er siktet for . BufretLignendeVaretekt er innsettelse i fengsel i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold.

Ettersom den innsatte på tidspunktet for varetektsfengslingen ennå ikke er . For at man skal kunne fremstilles for varetektsfengsling, må man først være pågrepet etter vilkårene i straffeprosessloven §§ 171-1mv. Varetektsfengsling, fengsling av person som er under etterforskning. En person som er pågrepet og med skjellig grunn kan mistenkes for en .

Artikkelen tar sikte på å gi en generell sammenfatning av hovedreglene om varetektsfengsling etter straffeprosessloven. Det gis ikke en inngående drøftelse av . Bruken av varetekt har økt de siste årene. Det norske rettssystemet kritiseres for sin omfattende bruk av varetektsfengsling. Varetektsfengsling skjer som regel for å hindre gjentakelse av kriminalitet eller forspillelse av bevis.

Hovedregelen i norsk rett er at ingen kan . Tidsfristen for varetektsfengsling og oppfølgingen av fengslingssakene. Varetektsfengsling Når en person som med skjellig grunn mistenkes for et lovbrudd som kan medføre straff i .