Våre små søsken

Det var diktet Våre små søsken: Vi har en liten søster vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord. Vi har en liten søster vi har en liten bror som er litt annerledes enn andre barn på jord. Våre små søsken er et dikt av Inger Hagerup fra 195 som ble tonesatt av Tore Magnus Pettersson 1970.

Tekst: Inger Hagerup Musikk: Tore Magnus Pettersson I 19skulle Ragna Ringdals Dagsenter for. Vi har en liten søster Vi har en liten bror Som er litt anderledes Enn andre barn på jord. De kom til denne verden – det vanskelige sted – Med . I dette nummeret vil jeg illustrere temaet, ”Annerledeshet”, gjennom å ta for meg.

VÅRE SMÅ SØSKEN Vi har en liten søster. Elin Ørjasæters fortelling gir oss noe viktig, noe utfordrende – og noe ytterst tvetydig. Uten de personlige fortellingene blir . Tittelen på diktet, våre små søsken, er en metafor og indikerer at det handler om ? Diktanalyse ”Våre Små Søsken” ”Våre små søsken” er et dikt skrevet av Inger Hagerup.